Venerdì

FUNCTIONAL MARTIAL TRAINING
-

KUNG FU
-
Ragazzi

KUNG FU
-
Adulti

TAI CHI MARZIALE
-