Venerdì

Functional Martial Training
-

Kung Fu
-
(bambini)

Kung Fu
-
(ragazzi)

Kung Fu
-
(adulti)

Kali
-